• No Tel: 089560101
  • No Faks: 089560109
  • Emel: webmaster.mdkbtg@sabah.gov.my

9 Ramadhan 1444

MISI & VISI

MISI

“MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI KEPADA PENDUDUK DI DALAM KAWASAN PERKADARAN MAJLIS MELALUI TADBIR URUS YANG EFISIEN”

TAKRIFAN : ‘PERKHIDMATAN BERKUALITI MELALUI TADBIR URUS YANG EFISIEN’

-Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanan fungsi dan penyampaian perkhidmatan.

-Memperkasa tadbir urus melalui penambahbaikan berterusan dan transformasi pentadbiran selaras dengan kemajuan ICT.

-Mempelbagaikan sumber hasil perkhidmatan Majlis bagi menjana kewangan untuk tujuan pembangunan dan pelaksanaan program.

-Membangunkan bandar secara teratur dan berprioriti serta memperkukuhkan perkhidmatan bandar AM bandar.

-Membangunkan mekanisma kutipan hasil yang berkesan dan dapat memenuhi kehendak pengguna.


VISI

“KE ARAH MENJADIKAN MAJLIS DAERAH KINABATANGAN SEBUAH PIHAK BERKUASA TEMPATAN YANG UNGGUL DI NEGERI SABAH”

TAKRIFAN “ ‘PBT YANG UNGGUL’

-Penyampaian perkhidmatan cemerlang dengan sifar aduan.

-E-Local Authority.

-Kewangan Majlis mencapai 30 juta.

-Menjadikan Pekan Kota Kinabatangan sebuah bandar yang membangun indah, bersih dan tanpa sampah.

-‘0’ tunggakan hasil (98%)