OBJEKTIF JABATAN

OBJEKTIF JABATAN

(i) Merancang dan melaksanakan program pembangunan dalam pekan secara teratur dan berkesan.

(ii) Mewujudkan persekitaran pekan yang bersih, teratur dan indah

(iii) Memperbanyak dan meningkatkan kualiti kemudahan awam.

(iv) Meningkatkan sumber kewangan dan mengurus sistem perbelanjaan dengan berksesan.

(v) Memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti kepada masyarakat.

View More