OBJEKTIF JABATAN

- Merancang dan melaksanakan program pembangunan dalam pekan secara teratur dan berkesan.

- Mewujudkan persekitaran pekan yang bersih, teratur dan indah.

- Memperbanyak dan meningkatkan kualiti kemudahan awam.

- Meningkatkan sumber kewangan dan mengurus system perbelanjaan dengan berkesan.

- Memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti kepada masyarakat

View More