PERUTUSAN PEGAWAI EKSEKUTIF


PERUTUSAN PEGAWAI EKSEKUTIF

PERUTUSAN PEGAWAI EKSEKUTIF

Kepada semua pengunjung laman web majlis daerah Kinabatangan saya berharap dengan adanya laman web ini akan dapat memberi maklumat kepada semua khususnya kepada warga daerah Kinabatangan berkenaan Majlis Daerah Kinabatangan. Melalui laman web ini, Majlis berharap dapat memperoleh maklum balasatau Cadangan yang bernas daripada semua bagi mempertingkatkan perkhidmatan Majlis dan memajukan daerah Kinabatangan yang kita sayangi ini.