VISI DAN MISI


VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI

VISI

“ KE ARAH MENJADIKAN MAJLIS DAERAH KINABATANGAN SEBUAH PIHAK BERKUASA TEMPATAN YANG UNGGUL DI NEGERI SABAH”

Takrifan : ‘PBT Yang Unggul’

i. Penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dengan sifar aduan.

ii. E-Local Authority.

iii. Kewangan Majlis mencapai 30 juta.

iv. Menjadikan Pekan Kota Kinabatangan sebuah Bandar yang membangun, indah, bersih dan tanpa sampah.

v. ‘0’ tunggakan hasil (98%).


MISI

‘MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI KEPADA PENDUDUK DI DALAM KAWASAN PERKADARAN MAJLIS MELALUI TADBIR URUS YANG EFISIEN’.

Takrifan: ‘Perkhidmatan Berkualiti Melalui Tadbir Urus Yang Efisien’.

i. Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kualiti dan keberkesanan fungsi dan penyampaian perkhidmatan.

ii. Memperkasa tadbir urus melalui penambahbaikan berterusan dan tranformasi pentadbiran selaras dengan kemajuan ICT.

iii. Mempelbagaikan sumber hasil dan perkhidmatan Majlis bagi menjana kewangan untuk tujuan pembangunan dan pelaksanaan program.

iv. Membangunkan bandar secara teratur dan berprioriti serta memperkukuh perkhidmatan Am Bandar.

v. Membangunkan mekanisma kutipan hasil yang berkesan dan dapat memenuhi kehendak pengguna.